SALAT MALAM DAN KEBERKAHAN HIDUP

  Oleh : Muhammad Sholeh Hasan (Pengasuh Asrama Putra / Ma’had Syaikh Abdul Karim / Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Perbedaan antara Qiyamu al-Lail dan Qiyamu Ramadhan Dua istilah ini terdapat dalam kitab Fiqh al-Sunah. Qiyamu al-Lail ditujukan untuk makna salat Tahajjud dan Qiyamu Ramadhan ditujukan untuk makna salat Taraweh. Akan tetapi dalam kitab fathu al-Mu’in istilah yang digunakan untuk Qiyamu al-Lail ialah salat Tahajjud, adapun untuk Qiyamu Ramadhan langsung menggun...
More

Mengenal kitab “al-Wafi fi syarh al-Syatibiyah fi al-Qira’at al-sab’i” karya Syaikh Abdul Fattah Abdul Ghani al-Qadhi (w. 1403 H)[1]

Oleh : Muhammad Sholeh Hasan (Pengasuh Asrama Putra / Ma’had Syaikh Abdul Karim / Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)   Pendahuluan Ilmu Qiraat tujuh dan ilmu Qiraat sepuluh adalah bagian dari ilmu-ilmu al-Quran  seperti ilmu Asbab al-Nuzul dan ilmu Makki dan Madani. Pembahasan ilmu Qiraat tujuh dan ilmu Qiraat sepuluh dalam kitab-kitab Ulum al-Quran biasanya dimulai dari pembahasan “Unzilal al-Quran ‘ala sab’ati Ahruf”. Apa yang dimaksud dengan diturunkannya al-Quran atas t...
More