MSM Qira’atul Kutub Class

Saturday, September 21st 2019, Mabna Syarifah Mudaim held a Qira’atul Kutub class for all mahasantri of Mabna Syarifah Mudaim.